Yasuoka Laboratory


Members of year 2023

Staff

Professor   Kenji Yasuoka (G)
Project Associate Professor   Yoshinori Hirano
Project Assistant Professor   Paul Brumby
Project Assistant Professor   Stephen Fitz

Ph.D candidates

Yuui Ono
Yudai Suzuki
Akie Kowaguchi
Ikki Ysuda

2nd year M.S. candidates

Satoki Ishiai
Naonobu Kuribayashi
Akinori Satake
Kenta Shobu

1st year M.S. candidates

Ryota Ishioka
Hirotaka Kishimoto
Rio Taniguchi

Bachelor candidates

Kentaro Ashitate
Honomi Kashihara
Takumi Kojima
Ren Kobayashi
Kota Sakaki
Kento Mima
Koki Yano

Keio University Global Environmental System Leaders Program (GESL Homepage)

Wresti Listu Anggayasti

Researchers (Keio Leading-edge Laboratory of Science and Technology)

Taku Ozawa (JSOL Corporation)

PhD

Yoshinori Ando(G)
Toshiki Mima
Noriyoshi Arai
Toshihiro Kaneko
Ryuji Sakamaki
Kazuki Takahashi
Takuma Nozawa
Kentaro Nomura
Donguk Suh
Masaki Hiratsuka(G)
Taizo Shibuya(G)
Winarto
Eiji Yamamoto(G)
Katsufumi Tomobe
Daisuke Yuhara
Katsuhiro Endo (G)

Former Associate Professors and Researchers

Tetsu Narumi (Department of Computer Science, University of Electro-Communications, Professor)
Rio Yokota (Global Scientific Information and Computing Center, Tokyo Institute of Technology, Associate Professor)(G)
Noriyoshi Arai (Department of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, University of Electro-Communications, Assistant Professor)
Atsushi Kawai
Daisuke Takaiwa
Hideo Doi
Takuma Akimoto(Department of Physics, Tokyo University of Science,Associate Professor) (G)

Picture

集合写真

Copyright(c) 1998-2023 Yasuoka Laboratory, Keio University. All rights reserved.